My CV

PIC_0975.JPG

DOWNLOAD My CV (Hristina Nedeva) – PDF English Version here: CV_Hristina_Nedeva_2017_new-en

Свалете си от тук моята Автобиография – Христина Недева – PDF формат на бълг. ез – тук:CV_Hristina_Nedeva_2017-new

Опитът ми е в областта на обществени дейности свързани с организиране и провеждане на специални събития, конференции, семинари, кръгли маси, граждански инициативи в сферата на младежките програми. Позициониране на „добрият имидж“ в онлайн пространството е моята ключова дейност.

В Национално сдружение „Младежки Глас” съм учредител и участвам пряко в планиране на различни събития от 2007 година насам. Участвам в проектни дейности по Младежки информационен-консултативен център, Бургас „Гласът на младите”, към Национална програма за младежта (2012-2017). Проектните дейности включват спортни, консултантски, обучения по актуални теми, семинари, здравни кампании, кръгли маси по младежки проблеми и инициативи.
img_4254

Вече 10 години съм част от организиране на мероприятия, граждански инициативи, семинари, кръгли маси. Изграждане на цялостния имидж на организацията в медиите, обществеността, работа с медийните канали.  Графични дизайни на рекламни материали, ежедневно поддържане на страници и групи в социалните мрежи. Подготовка на рекламни материали за печат.

11071788_10153168792322792_784048694636817981_n

Като Главен редактор на България Портали – Бургас Портал, София Портал, Варна Портал, Русе Портал и Пловдив Портал изградих опит в областта на ежедневния подбор на новини в онлайн пространството на порталите. Реализирах различни кампании за набиране на потребители и читатели в порталите и успешно съм осъществила две игри в социалните мрежи, анкетни проучвания на общественото мнение и ежедневна публикация на „добрата новина” в България. Кореспонденция с институции и бизнес средата във всеки град от порталите.  Организация на онлайн събития в социалните мрежи и ангажираност на потребителите в интернет пространството.


img_4848Работата ми в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, допринесе за моето професионално развитие, където имах възможност да инициирам определени дейности в изграждане на имиджа на една държавна институция в обществото, чрез целенасочена работа с медиите, социалните мрежи и вътрешната публика в организацията. Организиране на научни конференции и международни делегации.


Хронология на професионалният стаж:

  • 2007 г. до сега – Ръководител отдел „Връзки с обществеността“ на Национален PR на Сдружение с нестопанска цел „Младежки Глас” България www.mg2007.bg
  • 2014 – 2016 г.- Главен Редактор България Портали. София Портал, Пловдив Портал, Бургас Портал, Варна Портал, Русе Портал www.bulgaria-portal.com www.burgas-portal.com www.plovdiv-portal.com www.sofia-portal.com www.ruse-portal.com www.varna-portal.com
  • 2013г. – Експерт „Връзки с обществеността“ в СТРАНД Бургас – Търговско-развлекателен център;
  • 2010 – 2013 г. – Експерт „Връзки с обществеността“ в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас www.btu.bg
  • 2009 г. – Репортер в ежеседмичен вестник „Бургаска поща“.
    14632885_10153765494405566_1614954581945696359_n


    10390904_364903363693693_1527718254978046365_n